RGM

De Ronnie Gardiner Methode is een unieke oefenmethode voor de hersenen. Ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren.

Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren.

Oefeningen worden gedaan aan de hand van geprojecteerde symbolen. Tijdens het oefenen leest de deelnemer de symbolen en ‘vertaalt’ deze naar de daarbij behorende beweging welke wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd. Met de symbolen stelt de RGM practitioner oefeningen (choreoscores) samen, toegespitst op een doelgroep en op muziek die voor deze doelgroep geschikt is. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbool, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd.

RGM kan aan (bijna) alle niveaus worden aangepast, van zeer eenvoudige tot bijzonder ingewikkelde oefeningen, afhankelijk van wat de doelgroep aan kan. Ook wordt de muziek (zo goed mogelijk) aangepast aan de smaak van de deelnemers en wordt er een tempo (BPM) gekozen dat geschikt is voor de doelgroep.

Omdat er tijdens het oefenen symbolen worden gelezen (visuele cortex) en vertaald naar een beweging (prefrontale cortex en beide temporaalkwabben), bewegingen worden afgewisseld (motorische cortex, links en rechts), tegelijkertijd woorden worden uitgesproken (taal/spraakcentra in de linker hemisfeer) en wordt geluisterd naar - en afgestemd op - muziek (o.a. auditieve cortex, limbisch systeem en cerebellum) worden er veel verschillende hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dit zorgt voor aanleg van nieuwe en versterking van bestaande neurale netwerken en voor meer/betere verbindingen in het corpus callosum (de hersenbalk).
Immers ‘neurons that fire together, wire together’; neuronen die tegelijkertijd betrokken zijn bij een activiteit krijgen een krachtiger verbinding.

RGM wordt vaak in groepsverband gedaan. Er zijn groepen van verschillend niveau. De cursussen bestaan uit een gemêleerd gezelschap van mensen die willen werken aan conditieverbetering van hun brein. Deelnemers bestaan uit mensen die RGM als "healthy ageing" activiteit doen en als “cognitieve revalidatie” door mensen met een hersenaandoening. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyscalculie en AD(H)D) en en bij mensen met Post commotioneel syndroom, burn-out en/of depressieve klachten.

Mogelijke effecten van RGM

 • verbetering concentratievermogen;
 • verbetering van de coördinatie;
 • verbetering van motorische vaardigheden;
 • een verbeterde lichaamsbalans;
 • verbetering van vermogen om dubbeltaken uit te voeren
 • verbetering van de denksnelheid en cognitief schakelen
 • verbetering van zowel het spraak-, lees- als leervermogen;
 • verbetering van sociale vaardigheden;
 • toename van zelfvertrouwen;
 • een verbeterde stemming, mensen worden er vrolijk van; 
 • verhoging van het energie niveau.

 

RGM Cursussen

Locaties:

Pijnacker:    Sportcentrum De Viergang, Sportlaan 1B. 2641 AZ, Pijnacker
Delft:           Wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW, Delft
Nootdorp:    Oefentherapie Groenheide, Koperslager 7, 2631 RK (Voor individuele RGM).

De locaties in Pijnacker en Delft zijn rolstoeltoegankelijk.

Individuele lessen RGM

Bent u geïnteresseerd in de cursus RGM, maar volgt u die liever niet in groepsverband? Dan kunt u de cursus ook individueel volgen. Neem voor de mogelijkheden contact op.

Gratis open lessen

Regelmatig zijn er gratis kennismakingslessen RGM. Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie telefonisch contact op of stuur een mail, dan wordt u op de hoogte gehouden.