Kinderoefentherapie

Bewegen is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind. Tijdens het opgroeien zullen kinderen vaardigheden leren zoals fietsen, klimmen en schrijven.

Bij de meeste kinderen gaat dit vanzelf, andere kinderen vinden het moeilijk om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Een kinderoefentherapeut richt zich op kinderen met motorische problemen. Deze motorische problemen kunnen een negatieve invloed met zich meebrengen. Zo kan het kind bijvoorbeeld minder goed meekomen tijdens de gymles, of moeite hebben met netjes schrijven.

Door spelenderwijs de verschillende achterstandsgebieden te oefenen zal het kind de vaardigheden verbeteren. Twee domeinen zijn hierin het belangrijkst: de fijne motoriek (schrijfmotorische vaardigheid) en de grove motoriek. Door het verbeteren van de vaardigheden waar kinderen moeite mee hebben zullen de kinderen zelfverzekerder worden en is het een goede voorbereiding op een gezonde toekomst.

Vergoeding

Kinderoefentherapie wordt voor 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Mochten er meer behandelingen noodzakelijk zijn kunnen deze deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Controleer voor de zekerheid de polis van uw verzekering hoeveel u vergoed krijgt (tarieven en vergoedingen).