Directe toegankelijkheid

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) maakt Oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar.

U heeft geen verwijzing van uw huisarts meer nodig. Natuurlijk mag u altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts, maar het hoeft niet meer. Dit heeft voordelen: Zo komt u “direct” bij de specialist in houding en bewegen terecht, zodat u snel aan uw herstel kunt werken. De huisarts blijft te allen tijde een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg en zal worden geïnformeerd omtrent de voortgang van de therapie.

Hoe gaat DTO in z'n werk ?

De cliënt die zich rechtstreeks heeft aangemeld, zal door de Oefentherapeut eerst worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de cliënt met zijn klachten bij de Oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Indien dit niet het geval is, krijgt de cliënt het advies om alsnog naar de arts te gaan.
In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de Oefentherapeut nader onderzoekt of Oefentherapie voor de betreffende cliënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de Oefentherapeut met de cliënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.


Is DTO voor iedereen ?

Mits er geen sprake is van een chronische indicatie, voorwaarden zijn er niet aan verbonden. Het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Het advies voor iedereen die kiest voor de directe toegankelijkheid van een Oefentherapeut Cesar of Mensendieck: Informeer voor de zekerheid even bij de zorgverzekeraar over hoeveel behandelingen er door de zorgverzekeraar worden vergoed.