Vergoedingen & tarieven

Oefentherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent.

Kijk goed of u dit jaar al Mensendieck, Cesar of Fysiotherapie hebt gehad omdat de vergoedingen hiervoor vaak uit het zelfde potje komen. Kijk of vraag ook na welk deel er vergoed wordt bij niet gecontracteerde zorg. Oefentherapie Groenheide heeft namelijk niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bent u bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar verzekerd, dan betaalt u de behandeling eerst aan de praktijk Oefentherapie Groenheide en dient u deze vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Cliënten die aangesloten zijn bij een verzekeraar waarmee een contract is afgesloten, krijgen zelf géén rekening. Die wordt direct bij de verzekeraar ingediend. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering om te zien welke vergoedingen voor u gelden. Breng bij de eerste afspraak altijd uw zorgpas en uw identiteitsbewijs mee.

Er is met meerdere zorgverzekeraars een overeenkomst/contract voor Oefentherapie afgesloten. Wilt u weten of dit ook voor uw zorgverzekering geldt? Neem dan contact op voor meer informatie.

Oefentherapie Cesar-Mensendieck wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die op de lijst 'chronische aandoeningen' staat.

Bent u jonger dan 18 jaar ?

Dan worden de eerste 9 behandelingen voor Oefentherapie Cesar-Mensendieck vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst 'chronische aandoeningen'), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder ?

Dan wordt Oefentherapie Cesar-Mensendieck alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst 'chronische aandoeningen' voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk).

De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u dit nog niet heeft betaald voor andere zorg).
Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Deze staat vermeld op de lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Tarieven Oefentherapie 2021

Prestatie

Tarief

Zitting Oefentherapie

€ 44,00

Zitting Kinderoefentherapie

€ 55,00

Intake en onderzoek met verwijzing en aansluitend eerste behandeling

€ 75,00

Intake en onderzoek zonder verwijzing en aansluitend eerste behandeling

€ 75,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (op medische indicatie)

€ 60,00

Eenmalig kinderoefentherapeutisch onderzoek

€ 75,00

Instructie/overleg ouders van de cliënt

€ 55,00

Niet nagekomen afspraak

€ 35,00

Telefonische zitting

€ 35,00

 

Deze tarieven gelden voor behandelingen buiten de basisverzekering: bij cliënten die geen aanvullende verzekering hebben, cliënten met een restitutie verzekering en cliënten die niet verzekerd zijn bij een verzekeraar waar een contract mee is afgesloten.

Let op! Op het moment dat u bij Oefentherapie Groenheide in behandeling bent, keurt de zorgverzekering het niet goed dat er voor dezelfde klacht tegelijkertijd ook behandelingen bij de fysiotherapeut worden gedeclareerd. Er worden nooit door de zorgverzekering twee behandelingen op dezelfde dag vergoed ongeacht de klacht.